NAUJIENOS

JŪSŲ PARAMA

STRUKTŪRA IR KONTAKTAI

Administracija

Specialistai

Kaip mus rasti

Registracija

VEIKLA

Molėtų PPT istorija

Nuostatai

Darbo organizavimo tvarka

Teisiniai dokumentai

Atmintinės

Veiklos programos

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Viešieji pirkimai

Kvalifikacijos kėlimas

PASLAUGOS

Psichologinė pagalba

Logopedinė pagalba

Spec. pedagoginė pagalba

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Brandumo mokyklai įvert.

Gabių vaikų įvertinimas

Paskaitos/seminarai

Prevencija

Tėvų mokymai

Tyrimai

SKAITYKLA

Straipsniai

Skaitiniai

Klausiate - atsakome

PROJEKTINĖ VEIKLA

2011 m.

2009 m.

2008 m.

Dalyvavimas ES str.fonduose

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Kovos su korupcija planas

Kovos su korupcija programa

Viešas informavimas

Anoniminis informavimas

NUORODOS

Pagalba Molėtų rajono ugdymo įstaigose

SAUGAUS VAIKO CENTRAS