Naujausia informacija mokiniams, turintiems nežymų intelekto sutrikimą, baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą ugdymo programą

„ARTIMIAUSIŲ MOLĖTŲ RAJONUI PROFESINIO RENGIMO ĮSTAIGŲ SIŪLOMOS SPECIALYBĖS 2018-2019 M.M.“

                                                                                                                         

Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba

 

Užbaigtas pusę metų trukęs MOLĖTŲ GIMNAZIJOS ŽINGEIDŽIŲ GIMNAZISTŲ STIPRIŲJŲ PUSIŲ SKIRTINGOSE SRITYSE ĮVERTINIMAS, kurį iniciavo Molėtų gimnazijos administracija:

1 etape Molėtų PPT direktorė – psichologė  Ramunė Vidžiūnienė ir Molėtų PPT psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė, bendradarbiaudamos su Vilniaus universiteto specialistais, atliko visų pageidavusių pirmų klasių gimnazistų neverbalinių samprotavimo gebėjimų įvertinimą. Šiame įvertinime panoro dalyvauti 52 moksleiviai.

Molėtų gimnazijos psichologė Jūratė Laurinavičiūtė atliko mokytojų anketų, skirtų įvertinti stipriąsias gimnazistų savybes, analizę, kurią vėliau pristatė seminaro metu.

2 etape Molėtų PPT direktorė – psichologė  Ramunė Vidžiūnienė ir Molėtų PPT psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė atliko 16 gimnazistų stipriųjų pusių įvertinimą BIS - HB testu.

3 etape Molėtų PPT direktorė – psichologė  Ramunė Vidžiūnienė ir Molėtų PPT psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė 52 gimnazistams parengė ir pristatė individualią išvadą, išskiriant kiekvieno vaiko stipriąsias puses. Pristatyme buvo sudaryta galimybė dalyvauti ir gimnazistų tėvams.

Molėtų PPT direktorė – psichologė ir Molėtų PPT psichologė – psichoterapeutė Rūta Misiulienė parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir pateikė Molėtų švietimo centrui. Gimnazijos mokytojams buvo suteikta galimybė pagilinti savo teorines ir praktines žinias dviejų dalių seminare „Gabių vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo galimybės Molėtų gimnazijoje“ balandžio 4 ir 26 dienomis. Mokytojai gilinosi į gabių vaikų ypatumus, aptarė gabių vaikų paieškos ir atpažinimo galimą sistemą Molėtų gimnazijoje bei mokyklos vaidmenį gabių ir talentingų vaikų ugdyme.

Tai – pirmas sistemingas vaikų stipriųjų pusių įvertinimas Molėtų rajone.

Tikimės, kad Molėtų gimnazijos bendruomenė tęs pradėtą prasmingą veiklą.

Skelbiame biudžetinių įstaigų Molėtų švietimo centro ir Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimo sąlygų aprašą.

     Patyčių mastas Lietuvoje tebėra didelis – nuo jų kenčia  kas trečias moksleivis. Todėl patyčių prevencija išlieka viena prioritetinių kampanijos „Už saugią Lietuvą“ veiklų.

 

 Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą“, bendradarbiaudama su „Vaikų linija“ ir atsakingu verslu,  pristato mokiniams skirtą virtualų testą, kuris padės atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias. Teste pateiktos konkrečios kasdienės situacijos vaikams, kuriose galima atpažinti patyčias.

 

     Jau nuo šiandien testą galima rasti adresu  http://uzsaugialietuva.lt/testas/, taip pat prisijungus prie elektroninio dienyno TAMO.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (toliau - SPPC) sausio 18d. organizavo metodinę dieną Pedagoginiu psichologinių tarnybų vadovams. Metodinėje dienoje buvo pristatyti pranešimai aktualiomis temomis: apie kvalifikacinius reikalavimus vadovams, naujas normas  įgyvendinančius teisės aktus, asmens sveikatos priežiūros licencijavimo aspektus, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimą, vaiko brandumo mokyklai aktualijas. Buvo pristatyti SPPC įgyvendinami  projektai. Vyko aktyvios diskusijos, darbas grupėse.

   

                                                      Dalinamės Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro informacija apie brandumo mokyklai vertinimo pokyčius:Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras nuotrauka.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturinį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Socialinis projektas Tu – ne vienas! – tai socialinis projektas, kurio tikslas - padėti žmonėms psichologiniais klausimais.  

Matas Brilius kartu su iniciatyvių psichologų komanda nuo šio mėnesio pradeda socialinį projektą "Tu - ne vienas!". Reaguojant į vis didesnes psichologinių problemų apraiškas Lietuvoje, siekiame suburti profesionalius ir pilietiškus psichologus bei sukurti vieningą internetinę erdvę, kurioje kiekvienas rastų reikalingą psichologinę ir emocinę pagalbą visose, net ir kasdieninėse, situacijose sau tinkamiausia forma. Siekiame pakeisti požiūrį į psichologus ir įgalinti nemokamą profesionalią psichologo pagalbą visiems. Ypač siekiame padėti tai visuomenės daliai, kuriai šios pagalbos labiausiai reikia, bet iki šiol neturėjo galimybės jos pakankamai gauti.

Svetainės adresas: "http://tunevienas.lt/"

 

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti

Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa...

Ir suraskime gražiausią žodį

Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei!

Molėtų PPT kolektyvas

 

2018 m. sausio 1d. Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba

švenčia dvidešimt antrąjį savo gimtadienį.

 

2017 metų naujienų archyvas

2016 metų naujienų archyvas

2015_metu_naujienu_archyvas

2014_metų_naujienų_archyvas

2013_metu_naujienu_archyvas

2012_metu_naujienu_archyvas

2011_metu_naujienu_archyvas